S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Monumentul eroilor căzuţi în primul război mondial

sat Tânganu, comuna Cernica

1. IDENTIFICARE

1.2. Categorie:

Arhitectură de for public

1.3. Denumire oficială:

Monumentul eroilor căzuţi în primul război mondial

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

ROMÂNIA

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

sat Tânganu, comuna Cernica

2.4. Cod poştal:

077039

2.5. Stradă, număr actuale:

Str. Burebista nr. 71

2.6. Localitate anterioară:

Tânganu și Tânganu-Moara, plasa Dâmbovița

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Proprietate primăria Cernica

4. DATARE

4.4. Datare precisă:

Septembrie 1924

5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1. Istoric:

Monumentul a fost ridicat în cinstea locuitorilor – eroi participanți la primul război mondial. Urmaşii lor au construit în anul 1924 monumentul eroilor din curtea bisericii ”Adormirea Maicii Domnului”.

5.3 Comanditar:

Comunitatea

6. DESCRIERE

6.1. Zona:

Monumentul este amplasat în cimitirul din jurul bisericii ”Adormirea Maicii Domnului”, în stânga aleii principale de acces la biserică.

6.3. Categoria de arhitectură:

Arhitectură funerară

6.3.1. Funcţiunea actuală:

Monument memorialistic

6.3.2. Funcţiunea anterioară:

Monument memorialistic

6.4. Descriere obiectiv individual:

Monumentul este conceput sub forma unui mormânt la capătul căruia se înalță pe o platformă dreptunghiulară de beton arma,t un paralelipiped din marmură, având la partea superioară un element decorativ ce sugerează un sarcofag de epocă romană, pe care se află o cruce de tip celtic. Mormântul este bordat de un chenar din beton mozaicat.

6.4.1. Plan:

Mormântul este de plan dreptunghiular, înconjurat cu o bordura de beton armat mozaicat. La capătul vestic al mormântului se află o platformă de beton armat pe care este așezată prin intermediul unei baze evazate, o prismă dreptunghiulară înaltă, pe fetele căreia sunt motive decorative și numele eroilor.

6.4.2. Faţade:

Latura de vest:
Pe soclul din marmură este inscripţionată data realizării monumentului, 1924 septembrie.
Pe faţa prismei înalte se află un motiv decorativ formând un chenar din vrejuri, frunze de viţă de vie intercalate cu ciorchini de struguri. În cele patru colţuri sunt patru heruvimi sub forma unor chipuri de copii cu aripi. În interiorul chenarului pe o suprafaţă plană sunt înscrise numele a 30 de eroi.
Deasupra prismei se află un capitel cu o formă ce aminteşte de un sarcofag de epocă romană, având pe colţuri câte un element decorativ de forma sfertului de cerc cu motivul vegetal al palmetei. Aceste elemente sunt unite pe toate laturile cu vrejuri în spirală.
Peste acest capitel se află o cruce ce aminteşte formele crucilor celtice care pe fata de vest poartă următoarele inscripţii:
- La partea superioară
IS HR
NI CA
- La intersecţia braţelor crucii se află un medalion circular cu reprezentarea unui heruvim iar în jurul lui se află inscripţionat: "EROII NEAMULUI DIN TÂNGANU", sub medalion sunt trecuţi anii 1916 - 1919. La partea inferioară a piciorului crucii se află un disc pe care este înscris "PATRIA RECUNOSCĂTOARE"
Latura de nord:
Pe latura îngustă a prismei înalte, la partea superioară sub semnul crucii de Malta se află înscrise alte 12 nume de eroi, după care este numele unui erou din războiul din 1877 şi un erou din războiul din 1913.
Latura de est:
Nu se afla nici o inscripţie şi nici un alt element decorativ.
Latura de sud:
La fel ca pe latura de nord, sub semnul crucii de Malta se află înscrise numele a 19 eroi.

6.5. Structură:

Beton armat, piatră

6.6. Materiale de construcţie:

Marmură, bordură îmbrăcat în mozaic

6.9. Inscripţii:

”EROII NEAMULUI DIN TÂNGANU”, 1916 – 1919, ”PATRIA RECUNOSCĂTOARE” Lista celor căzuţi în luptă

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI

7. Starea generală de conservare:

Medie

7.3. Riscuri/ameninţări:

Degradări chimice și biologice ale pietrei

9. NIVEL CLASARE

9.1. Grupa valorică A/ B:

Grupa valorică B

9.2. Categoria după natura obiectivului I II III IV:

III

9.3. Criterii de evaluare globală:

Val. Vechime = calificativ „ medie", construită în 1924
Val. arhitecturală/artistica = „medie",
Val. frecvenţă = „medie",
Val. memorială = „mare"

9.4. Data şi documentul protecţiei:

Propunere de clasare

9.5. Reglementări urbanistice:

Regulament general aferent PUG com. Cernica

10.INVENTARIERE

10.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

10.2.1. Nume:

Kovacs

10.2.2. Prenume:

Iosef

10.2.3. Calitatea acestuia:

Expert MC

10.4. Data redactării fişei:

2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn