S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Cruce comemorativă a Eroilor căzuți în primul război mondial

Sat Dârvari, com. Ciorogârla

1. IDENTIFICARE

1.1. Cod LMI:

IF-III-B-m-15328

1.2. Categorie:

Arhitectură de for public

1.3. Denumire oficială:

Cruce comemorativă a Eroilor căzuți în primul război mondial

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

România

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

Sat Dârvari, com. Ciorogârla

2.5. Stradă, număr actuale:

Intersecția str. 1 Martie cu șos.Afumați (în dreptul str. 1 Mai)

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Proprietate primăria com. Ciorogârla

4. DATARE

4.4. Datare precisă:

1925

5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.2. Autor:

D. Barlos-1925 AS Arta Română Turnătoria Buc

5.3 Comanditar:

C.Popescu, fost învățător și primar

5.4. Ctitor:

I.I.Niculescu Dorobanțu, obștea sătenilor din comună

5.5. Meşter:

AS Arta Română Turnătoria Buc.

6. DESCRIERE

6.1. Zona:

La intersecția str. 1 Martie cu șos.Afumați

6.3. Categoria de arhitectură:

Arhitectură de for public

6.3.1. Funcţiunea actuală:

Monument memorialistic

6.3.2. Funcţiunea anterioară:

Monument memorialistic

6.4. Descriere obiectiv individual:

Monumentul este amplasat pe o platformă de beton, pe trotuar. El este compus dintr-un soclu, din piatră buciardată și văruită, care are un fel de treaptă pe fețele laterale, iar pe fața principală, spre stradă, este așezată o placă din bronz cu un basorelief, cu o formă dreptunghiulară, pusă pe înălțime, reprezentând un înger care în mâna stângă ține un steag, iar cu mâna dreaptă sprijină un soldat care rănit. În spatele îngerului, deasupra capului său se poate vedea un țăran care ară cu un plug cu un bou. Sub placă este un mic rebord pe care scrie "EROILOR". Pe placă este trecut autorul D. Barlos, anul execuției, 1925, și turnătoria în care a fost turnată placa, AS Arta Română Turnătoria Buc. Pe fețele laterale ale acestui soclu, în dreapta este amplasată o placă din marmură pe care scrie "Eroilor din această comună morți pentru întregirea neamului în război. 1916-1918" și sunt înscrise numele eroilor morți, iar în stânga este amplasată o altă placă pe care scrie care sunt comanditarul și ctitorii monumentului. Deasupra acestui soclu este așezată o cruce din piatră buciardată și văruită, care are pe muchiile sale o frânghie în torsadă, iar la intersecția brațelor crucii un cerc gravat. Deasupra crucii este un vultur, din bronz, cu aripile larg deschise. Stânga - dreapta monumentului sunt amplasate două steaguri, unul al României, iar celălalt la Uniunii Europene. Monumentul este protejat de un gard din țeavă pătrată.

6.4.1. Plan:

Monumentul este amplasat pa trotuar, într-un spațiu dreptunghiular, împrejmuit pe două laturi de un gard metalic al său, pe latura posterioară de alt gard al parcelei cu care se învecinează, iar lateral dreapta de un gard înalt din beton. Fața spre stradă a monumentului, pe soclu este așezată o placă din bronz cu un basorelief, cu o formă dreptunghiulară, pusă pe înălțime, reprezentând un înger care în mâna stângă ține un steag, iar cu mâna dreaptă sprijină un soldat care rănit. În spatele îngerului, deasupra capului său se poate vedea un țăran care ară cu un plug cu un bou. Sub placă este un mic rebord pe care scrie "EROILOR". Pe placă este trecut autorul D. Barlos, anul execuției, 1925, și turnătoria în care a fost turnată placa, AS Arta Română Turnătoria Buc. Deasupra acestui soclu este așezată o cruce din piatră buciardată și văruită, care are, pe această față, pe muchiile sale, o frânghie în torsadă, iar la intersecția brațelor crucii un cerc gravat. Deasupra crucii este un vultur, din bronz, cu aripile larg deschise. Pe fața laterală dreapta este așezată o placă de marmură pe care scrie "Eroilor din această comună morți pentru întregirea neamului în război. 1916-1918" și sunt înscrise numele eroilor morți. Pe fața laterală stânga este amplasată o altă placă pe care scrie care sunt comanditarul și ctitorii monumentului. Pe fața posterioară nu este nici un element ornamental sau vreun înscris.

6.4.2. Faţade:

Fața spre stradă a monumentului, pe soclu este așezată o placă din bronz cu un basorelief, cu o formă dreptunghiulară, pusă pe înălțime, reprezentând un înger care în mâna stângă ține un steag, iar cu mâna dreaptă sprijină un soldat care rănit. În spatele îngerului, deasupra capului său se poate vedea un țăran care ară cu un plug cu un bou. Sub placă este un mic rebord pe care scrie "EROILOR". Pe placă este trecut autorul D. Barlos, anul execuției, 1925, și turnătoria în care a fost turnată placa, AS Arta Română Turnătoria Buc. Deasupra acestui soclu este așezată o cruce din piatră buciardată și văruită, care are, pe această față, pe muchiile sale, o frânghie în torsadă, iar la intersecția brațelor crucii un cerc gravat. Deasupra crucii este un vultur, din bronz, cu aripile larg deschise. Pe fața laterală dreapta este așezată o placă de marmură pe care scrie "Eroilor din această comună morți pentru întregirea neamului în război. 1916-1918" și sunt înscrise numele eroilor morți. Pe fața laterală stânga este amplasată o altă placă pe care scrie care sunt comanditarul și ctitorii monumentului. Pe fața posterioară nu este nici un element ornamental sau vreun înscris.

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI

7. Starea generală de conservare:

Bună

7.3. Riscuri/ameninţări:

Poluarea, prezența traficului auto

8. DOCUMENTARE

9. NIVEL CLASARE

9.1. Grupa valorică A/ B:

Grupa valorică B

9.2. Categoria după natura obiectivului I II III IV:

III

9.3. Criterii de evaluare globală:

Val. Vechime = „ medie"
Val. arhitecturală = „medie",
Val. frecvenţă = „medie",
Val. memorială = „mare"

9.4. Data şi documentul protecţiei:

LMI 2015

10.INVENTARIERE

10.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

10.2.1. Nume:

Ionescu

10.2.2. Prenume:

Cristina

10.2.3. Calitatea acestuia:

Expert MC

10.3.1. Numărul documentului de clasare:

anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015

10.3.2. Data ordinului de clasare:

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016

10.4. Data redactării fişei:

2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn