S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Monumentul eroilor căzuți în primul război mondial

Sat Tunari / com. Tunari

1. IDENTIFICARE

1.1. Cod LMI:

IF-III-m-B-15337

1.2. Categorie:

Arhitectură de for public

1.3. Denumire oficială:

Monumentul eroilor căzuți în primul război mondial

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

România

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

Sat Tunari / com. Tunari

2.4. Cod poştal:

077180

2.5. Stradă, număr actuale:

La intersecția str. 1 Decembrie cu str. M. Eminescu

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Proprietate primăria comuna Tunari

4. DATARE

5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.2. Autor:

Sculptor Dumitru Mățăoanu (1889 – 1929)

6. DESCRIERE

6.1. Zona:

La intersecția str. 1 Decembrie cu str. M. Eminescu, în centrul localității

6.3. Categoria de arhitectură:

Arhitectură de for public

6.3.1. Funcţiunea actuală:

Monument memorialistic

6.3.2. Funcţiunea anterioară:

Monument memorialistic

6.4. Descriere obiectiv individual:

Monumentul este constituit dintr-o statuie din bronz a unui soldat echipat de luptă în poziție de repaus, cu arma la picior, ținând în mâna dreaptă drapelul de luptă. Statuia este așezată pe un piedestal în formă de trunchi de piramidă evazată în trepte la partea inferioară. Piedestalul are la partea superioară o marcare decorativă a colțurilor. Pe centrul feței principale a trunchiului de piramidă se află un panou cu inscripție. Monumentul este flancat pe două părți de două tunuri. În fata monumentului, se află un alt monument comemorativ dedicat memoriei eroilor căzuți în războiul antifascist.

6.4.1. Plan:

Amplasamentul se află la intersecția dintre str. 1 Decembrie cu str. M. Eminescu, în centrul localității, în curtea Scolii nr. 1. Monumentul este orientat cu fața pe direcția sud și este înconjurat cu un gard metalic.

6.4.2. Faţade:

Latura S Pe faţa trunchiului de piramidă se află înscris
„GLORIE
EROILOR
DIN COMUNA
TUNARI-DIMIENI
CĂZUŢI VITEJESTE
ÎN RĂZBOIUL PENTRU
INTREGIREA NEAMULUI
1916-1919",
Ultimele două rânduri au fost şterse, ele nu apar nici pe fotografia din 1962.
Latura V - Pe faţa trunchiului de piramidă se află înscris numele eroilor
Latura de N - Pe faţa trunchiului de piramidă se află înscris:
„EROII MORŢI PENTRU INDEPENDENŢĂ
1877 - 1878"
urmat de numele a trei eroi
„EROIIDIN N1913"
urmat de numele unui erou
Latura de E - Pe faţa trunchiului de piramidă se află înscris numele eroilor. La baza statuii din bronz află semnătura sculptorului D. Măţăoanu

6.5. Structură:

beton armat placat cu piatră

6.6. Materiale de construcţie:

Beton armat placat cu piatră și bronz turnat pentru statuie

6.7. Tehnici de construcţie:

Pentru soclu – turnarea betonului armat în cofraj și placarea cu placi de piatră; Pentru statuie turnarea bronzului.

6.9. Inscripţii:

„GLORIE
EROILOR
DIN COMUNA
TUNARI-DIMIENI
CĂZUŢI VITEJESTE
ÎN RĂZBOIUL PENTRU
INTREGIREA NEAMULUI
1916-1919",
Ultimele două rânduri au fost şterse, ele nu apar nici pe fotografia din 1962.

„EROII MORŢI PENTRU INDEPENDENŢĂ
1877 - 1878"
urmat de numele a trei eroi
„EROIIDIN N1913"
urmat de numele unui erou

Pe lateralele soclului sunt înscrise numele eroilor

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI

7. Starea generală de conservare:

Bună, monumentul este obturat de un alt monument ce comemorează jertfa celor căzuți în războiul antifascist.

7.3. Riscuri/ameninţări:

Poluarea, prezența traficului auto

8. DOCUMENTARE

9. NIVEL CLASARE

9.1. Grupa valorică A/ B:

Grupa valorică B

9.2. Categoria după natura obiectivului I II III IV:

III

9.3. Criterii de evaluare globală:

Val. Vechime = calificativ „ mică", construită în perioada interbelică
Val. arhitecturală = „medie",
Val. frecvenţă = „medie",
Val. memorială = „mare"

9.4. Data şi documentul protecţiei:

LMI / 2015, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016

9.5. Reglementări urbanistice:

Regulament general aferent PUG com. Tunari

10.INVENTARIERE

10.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

10.2.1. Nume:

Kovacs

10.2.2. Prenume:

Iosef

10.2.3. Calitatea acestuia:

Membru echipa proiect, AFCN 2016, Expert MC

10.4. Data redactării fişei:

septembrie 2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn