S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Monumentul Eroilor căzuți în Primul război mondial

Sat Mogoșoaia, com. Mogoșoaia

1. IDENTIFICARE

1.1. Cod LMI:

IF-III-m-B-15333

1.2. Categorie:

Arhitectură de for public

1.3. Denumire oficială:

Monumentul Eroilor căzuți în Primul război mondial

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

România

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

Sat Mogoșoaia, com. Mogoșoaia

2.5. Stradă, număr actuale:

Șos. București-Târgoviște, în fața ștrandului Mogoșoaia, la intrarea spre Centrul Cultural Palatul Mogoșoaia

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Primăria com. Mogoșoaia

4. DATARE

4.1. Epocă:

XX

6. DESCRIERE

6.1. Zona:

În fața ștrandului Mogoșoaia, la intrarea spre Centrul Cultural Palatul Mogoșoaia

6.2.2. Peisaj natural:

În apropierea lacului Mogoșoaia

6.3. Categoria de arhitectură:

Arhitectură de for public

6.3.1. Funcţiunea actuală:

Monument memorialistic

6.3.2. Funcţiunea anterioară:

Monument memorialistic

6.4. Descriere obiectiv individual:

Monumentul este compus dintr-un soclu format din două trepte din piatră peste care se ridică un volum din zidărie din cărămidă aparentă care se termină cu un profil puternic din piatră. Forma în plan a monumentului fiind în formă de U, pe fiecare din cele trei brațe ale U-ului se ridică câte o cruce din piatră - simbolul celor trei localități unde au avut loc importante bătălii din Primul război mondial: Mărăști, Mărășești și Oituz. Pe fiecare din cele trei fețe ale monumentului, pe soclu, în zona din zidărie, este practicată câte o nișă, marcată la bază de un glaf din piatră pe care scrie numele: Mărăști, Mărășești și Oituz. Pe fața dinspre stradă, sub glaful din piatră pe care scrie Mărăști, este încastrată o iconiță și sub ea sunt două plăci din marmură albă inscripționate. Pe prima, cea de sus, scrie "Pe aici nu se trece! Cinstire veșnică Eroilor", iar pe cea de-a doua placă "Slăvită fie prin jertfa lor în cele două războaie mondiale 1916-1918, 1941-1945”. Toate cele trei cruci au înscrise numele eroilor căzuți în luptă.

6.4.1. Plan:

Monumentul are un plan în formă de U.

6.4.2. Faţade:

Fața monumentului spre stradă, una din laturile U-ului, are sub glaful din piatră al nișei, pe care scrie Mărăști, încastrată o iconiță și sub ea sunt două plăci din marmură albă inscripționate. Pe crucea ridicată pe această față sunt gravate simbolurile creștine și numele eroilor căzuți în luptă. La baza crucii este înscris un text care începe cu "Eroilor…" dar din cauza atacului biologic puternic pe piatră (mușchi și licheni galbeni) textul nu se citește în întregime. Fața monumentului care este latura din mijloc a U-ului, pe glaful nișei căreia scrie Mărășești, are înscris la baza crucii textul "Căzuți pe câmpul de luptă", iar pe cruce sunt gravate simbolurile creștine și numele eroilor căzuți în luptă. Fața monumentului care este cea de-a treia latură a U-ului, pe glaful nișei căreia scrie Oituz, are înscris la baza crucii textul "Pentru întregirea neamului", iar pe cruce sunt gravate simbolurile creștine și numele eroilor căzuți în luptă.

6.5. Structură:

Piatră și zidărie din cărămidă

6.6. Materiale de construcţie:

Piatră, cărămidă

6.7. Tehnici de construcţie:

Zidărie din cărămidă și elemente și profile din piatră

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI

7.3. Riscuri/ameninţări:

Poluarea, prezența traficului auto. Datorită apropierii de lac piatra este acoperită cu o vegetație datorată atacului biologic puternic.

9. NIVEL CLASARE

9.1. Grupa valorică A/ B:

Grupa valorică B

9.2. Categoria după natura obiectivului I II III IV:

III

9.3. Criterii de evaluare globală:

Val. Vechime = „ medie"
Val. arhitecturală = „medie",
Val. frecvenţă = „medie",
Val. memorială = „mare"

9.4. Data şi documentul protecţiei:

LMI 2015

10.INVENTARIERE

10.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

10.2.1. Nume:

Ionescu

10.2.2. Prenume:

Cristina

10.2.3. Calitatea acestuia:

Expert MC

10.3.1. Numărul documentului de clasare:

anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015.

10.3.2. Data ordinului de clasare:

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016

10.4. Data redactării fişei:

2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn