S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Monument

Moara Vlăsiei, com. Moara Vlăsiei

1. IDENTIFICARE

1.1. Cod LMI:

IF-III-m-B-15332

1.2. Categorie:

Arhitectură de for public

1.3. Denumire oficială:

Monument

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

România

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

Moara Vlăsiei, com. Moara Vlăsiei

2.5. Stradă, număr actuale:

Strada Eroilor, colț cu str. București, în centrul localității

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Primăria com. Moara Vlăsiei

4. DATARE

4.4. Datare precisă:

1925

5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.2. Autor:

I. Iordănescu

5.3 Comanditar:

Prin subscripție publică

6. DESCRIERE

6.1. Zona:

În parcul amenajat în fața Primăriei orașului Bragadiru.

6.3. Categoria de arhitectură:

Arhitectură de for public

6.3.1. Funcţiunea actuală:

Monument memorialistic

6.3.2. Funcţiunea anterioară:

Monument memorialistic

6.4. Descriere obiectiv individual:

Monumentul este o compoziție cu un obelisc ca element central și dominant și un soldat ce realizează pe obelisc o inscripție cu numele unor localități unde s-au purtat mari lupte în timpul războiului de reîntregire a țării. Soldatul stă pe tranșee, îngenuncheat, sprijinindu-se în mâna stângă în care ține și pușca și scrie pe obelisc cu mâna dreaptă. Deasupra obeliscului ca un trunchi de piramidă, realizat din moloane de piatră cu profilatură în treimea inferioară ce asigură retragerile pe înălțime, este așezat un vultur cu aripile deschise și crucea în cioc, la picioarele sale fiind coroana regală și steagul țării. Stânga – dreapta compoziției sunt amplasate pe două socluri însemnele armatei române: casca, sabia, pușca, grenada, drapelul, precum și frunze de stejar. Monumentul, amplasat pe un postament placat cu plăci din gresie roșiatică, este realizat în întregime din blocuri de piatră, vulturul este realizat din bronz, iar coroana pare din ceramică glazurată. Monumentul are un grilaj din fier forjat, cu montanți din țeavă de oțel ancorat într-un rebord din beton placat cu gresie roșiatică. În spatele monumentului este un zid placat cu plăci din gresie bej și roșiatică, pe care este amplasată o placă din marmură albă pe care scrie "Eroii patriei 1941-1945" și sunt enumerați eroii căzuți în luptă.

6.4.1. Plan:

Plan pătrat cu două prelungiri dreptunghiulare stânga-dreapta pătratului central.

6.4.2. Faţade:

Fața principală, către stradă, este compusă din obeliscul care stă pe postamentul placat cu gresie roșiatică în fața căruia este soldatul îngenuncheat pe tranșee care scrie: "Mărăști, Mărășești, Oituz, Porumbacu, Bălării, Dobrogea, Ardeal, Carpați, Jiu". Pe aceste tranșee, în partea dreaptă este înscris " Ridicatu-sa acest monument prin subscripție publică. Anul 1925", iar mai jos " Sculptor I.Iordănescu". Deasupra obeliscului de află vulturul cu aripile deschise și crucea în cioc, la picioarele sale fiind coroana regală și steagul țării. Stânga – dreapta compoziției sunt amplasate pe două socluri însemnele armatei române: casca, sabia, pușca, grenada, drapelul, precum și frunze de stejar. În spatele monumentului se vede un zid placat cu plăci din gresie bej și roșiatică, pe care este amplasată o placă din marmură albă pe care scrie "Eroii patriei 1941-1945" și sunt enumerați eroii căzuți în luptă. Pe fața din dreapta, pe obelisc este înscris "Vitejilor din comuna Căciulați cătunul Moară Săracă și Canela morți pentru țară 1916-1919 Patria recunoscătoare" și sunt enumerați eroii căzuți în luptă. În axul feței monumentului este amplasat un soclu pe care sunt așezate însemnele armatei române: casca, sabia, pușca, grenada, drapelul, precum și frunze de stejar. Pe fața din stânga, pe obelisc este înscris "Vitejilor din războiul 1877 - 1878" și sunt enumerați eroii căzuți în luptă, iar mai jos "1913" și numele unui roșior căzut în luptă. În axul feței monumentului este amplasat un soclu pe care sunt așezate însemnele armatei române: casca, sabia, pușca, grenada, drapelul, precum și frunze de stejar. Pe fața posterioară nu este nicio inscripție.

6.5. Structură:

Beton placat cu gresie roșiatică, blocuri din piatră.

6.6. Materiale de construcţie:

Beton, plăci din gresie roșiatică, blocuri din piatră, bronz, ceramică glazurată.

6.7. Tehnici de construcţie:

Beton placat, zidărie de piatră

6.9. Inscripţii:

Pe faţa principală:
"Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Porumbacu, Bălării, Dobrogea, Ardeal, Carpaţi, Jiu",
"Ridicatu-sa acest monument prin subscripţie publică. Anul 1925", " Sculptor I.Iordănescu".
Pe faţa din dreapta:
"Vitejilor din comuna Căciulaţi cătunul Moară Săracă şi Canela morţi pentru ţară 1916-1919 Patria recunoscătoare" şi sunt enumeraţi eroii căzuţi în luptă.
Pe faţa din stânga:
"Vitejilor din războiul 1877 - 1878" şi sunt enumeraţi eroii căzuţi în luptă,
"1913" şi numele unui roşior căzut în luptă

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI

7. Starea generală de conservare:

7.2. Lucrări anterioare de restaurare:

Monumentul a fost restaurat în jurul anului 2008.

7.3. Riscuri/ameninţări:

Poluarea, prezența traficului auto

9. NIVEL CLASARE

9.1. Grupa valorică A/ B:

Grupa valorică B

9.2. Categoria după natura obiectivului I II III IV:

III

9.3. Criterii de evaluare globală:

Val. Vechime = „ medie"
Val. arhitecturală = „medie",
Val. frecvenţă = „medie",
Val. memorială = „mare"

9.4. Data şi documentul protecţiei:

LMI 2015

10.INVENTARIERE

10.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

10.2.1. Nume:

Ionescu

10.2.2. Prenume:

Cristina

10.2.3. Calitatea acestuia:

Expert MC

10.3.1. Numărul documentului de clasare:

anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015.

10.3.2. Data ordinului de clasare:

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016

10.4. Data redactării fişei:

2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn