S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Monumentul Eroilor căzuți în Primul război mondial

Sat Clinceni, com. Clinceni

1. IDENTIFICARE

1.1. Cod LMI:

IF-III-m-B-15326

1.2. Categorie:

Arhitectură de for public

1.3. Denumire oficială:

Monumentul Eroilor căzuți în Primul război mondial

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

România

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

Sat Clinceni, com. Clinceni

2.5. Stradă, număr actuale:

Str. Principală, într-un mic scuar în fața bisericii “Sf. Nicolae” (Biserica lui Ramadan Paleologul).

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Primăria com. Clinceni

4. DATARE

4.1. Epocă:

XX

5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1. Istoric:

Monumentul a fost refăcut între anii 1974-1976 când i-a fost adăugată o placă comemorativă cu eroii căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial

6. DESCRIERE

6.1. Zona:

Într-un mic scuar în fața bisericii “Sf. Nicolae” (Biserica lui Ramadan Paleologul).

6.3. Categoria de arhitectură:

Arhitectură de for public

6.3.1. Funcţiunea actuală:

Monument memorialistic

6.3.2. Funcţiunea anterioară:

Monument memorialistic

6.4. Descriere obiectiv individual:

Monumentul este amplasat pe o platformă placată cu piatră, pe un soclu așezat pe o treaptă la baza căreia, în ax, este pus un lumânărar. Baza este o prismă placată cu piatră, pe care este dispus soclul, o prismă ca un trunchi de piramidă, care are la partea de jos o profilatură care este văruită, făcând in acest fel un contrast cu griul placajului din piatră, iar la partea de sus un rebord cu profil drept ce iese din planul fețelor prismei, iar în axul fiecărei fețe este dispus un ornament ca o cheie de boltă. Urmează apoi două trepte retrase pe care este așezată statuia din bronz care reprezintă un soldat, fața spre est, cu steagul cu însemnele regale în mână.

6.4.1. Plan:

Secțiunile orizontale pe diferite niveluri prin monument sunt de plan pătrat.

6.4.2. Faţade:

Pe fața de est, fața spre stradă, a soclului prismatic se află încorporată o placă comemorativă dedicată eroilor din Primul Război Mondial. Pe placă sunt înscrise cuvintele: “Voi Generații viitoare să nu uitați că noi am făcut România Mare” și numele eroilor căzuți în luptă. Pe fațada vest a monumentului este amplasată o placă comemorativă, dedicată eroilor celui de-al doilea război mondial. Pe latura de nord a monumentului sunt amplasate două plăci comemorative, una cu însemnele militare - cască de război, spadă și ramura de laur prinse într-un chenar in care la partea de sus scrie "1916-1919", iar la partea de jos "Pentru patrie", deasupra chenarului scriind și cuvintele “Monumentu Eroilor din Răsboiul”. Sub această placă este o altă placă în care sunt trecuți “Inițiatori ridicării monumentului și donatori”. Pe latura de sud este o placă comemorativă cu “Donatorii”. Toate plăcile sunt prinse în chenare profilate degradate.

6.6. Materiale de construcţie:

Beton placat cu plăci din piatră, bronz.

6.7. Tehnici de construcţie:

Beton placat si bronz turnat.

6.9. Inscripţii:

Pe fața de est: “Voi Generații viitoare să nu uitați că noi am făcut România Mare” și numele eroilor căzuți în luptă. Pe fața de vest: “Eroii căzuți în al II-lea război mondial” și numele eroilor căzuți în luptă. Pe fața de nord pe o placă:“Monumentu Eroilor din Răsboiul”,"1916-1919","Pentru patrie", iar pe cea de-a doua placă“Inițiatori ridicării monumentului și donatori” și numele acestora. Pe fața de sud: “Donatorii” și numele acestora.

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI

7. Starea generală de conservare:

Degradată

7.3. Riscuri/ameninţări:

Poluarea, prezența traficului auto

9. NIVEL CLASARE

9.1. Grupa valorică A/ B:

B

9.2. Categoria după natura obiectivului I II III IV:

III

9.3. Criterii de evaluare globală:

Val. Vechime = „ medie"
Val. arhitecturală = „medie",
Val. frecvenţă = „medie",
Val. memorială = „mare"

9.4. Data şi documentul protecţiei:

LMI 2015

10.INVENTARIERE

10.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

10.2.1. Nume:

Ionescu

10.2.2. Prenume:

Cristina

10.2.3. Calitatea acestuia:

Expert MC

10.3.1. Numărul documentului de clasare:

anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015.

10.3.2. Data ordinului de clasare:

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016

10.4. Data redactării fişei:

2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn