S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Obelisc în memoria Eroilor căzuţi în primul război mondial

Sat Crețești, com. Vidra Ilfov

1. IDENTIFICARE

1.3. Denumire oficială:

Obelisc în memoria Eroilor căzuţi în primul război mondial

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

România

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

Sat Crețești, com. Vidra

2.4. Cod poştal:

077186

2.5. Stradă, număr actuale:

La intersecția străzii Principale cu strada Pod în dreptul bisericii parohiale din Crețești, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Proprietate primăria comuna Vidra

4. DATARE

4.1. Epocă:

XX

4.3. Datare prin intervale de date:

1910-1916

4.4. Datare precisă:

1932 renovare

5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1. Istoric:

Monumentul a fost construit între anii 1910-1916 și renovat în 1932. Renovarea a fost făcută sub fostul primar Gheorghe Anghelescu și notarul Al. Niculescu.

6. DOCUMENTARE

6.2. Descriere obiectiv individual:

Amplasamentul se află pe un teren înierbat de formă pătrată, îngrădit cu un lanţ sprijinit pe popi din ţeavă de oţel. Obeliscul se sprijină pe un soclu dreptunghiular de piatră, evazat pe laturile de vest, nord şi est. Partea inferioară, care reprezintă o treime din înălţimea totală, este formată la rândul ei din două parţi: 1/3 inferioară reprezintă o bază evazată, iar celelalte 2/3 sunt o prismă dreptunghiulară dreaptă. Partea superioară a obeliscului este un trunchi de piramidă cu baza dreptunghiulară, reprezentând 2/3 din înălţimea totală. Trecerea dintre treimea inferioară şi partea superioară a obeliscului se face prin intermediul unei profilaturi formată dintr-un talon şi o cavetă. La partea superioară a obeliscului se află un vultur din bronz, cu aripile desfăcute, odihnindu-se pe o sferă, tot din bronz.
Pe latura de nord se află înscris:
"EROILOR
DE LA
1877

EROII
CĂZUŢI ÎN RĂZBOIUL PENTRU
ÎNTREGIREA NEAMULUI
AI SATELOR CREŢEŞTI-SBIRCEA
ÎN CAMPANIA 1916-1919",

urmat de lista eroilor, iar la bază inscripţia:

"IN TIMPUL DOMNIEI …urmează literele şterse
M.S. REGELE CAROL… al II lea
PREFECT AL JUD ILFOV FIIND
AUREL SOLACOLU

Pe latura de est se află înscrise nume de eroi.

Pe latura de sud se află înscris:
"În amintirea
vitejilor căzuţi în
răsboiul pentru
Independenţa
şi
Pentru Întregirea Neamului"
,
urmat de nume de eroi.
În treimea inferioară se află scris pe un panou în relief:
DRĂGHICI MARCU
PREOTUL DTRU PETRE

Pe latura de vest, în treimea inferioară a obeliscului sunt înscrise nume de eroi, iar la bază inscripţiile:
"Renovat in anul 1932
Primar GH. ANGHELESCU
Notar AL. H. NICULESCU"

"Construit în anul 1910
ION OLIVA
Sculptor Bucureşti"

7. INVENTARIERE

7.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

7.2.1. Nume:

Iosef

7.2.2. Prenume:

Kovacs

7.2.3. Calitatea acestuia:

Expert MC

7.4. Data redactării fişei:

28.07.2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn