S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Crucea comemorativă a Eroilor căzuți în primul război mondial

Sat Cernica, com. Cernica

1. IDENTIFICARE

1.1. Cod LMI:

IF-III-B-m-15324

1.2. Categorie:

Arhitectură de for public

1.3. Denumire oficială:

Crucea comemorativă a Eroilor căzuți în primul război mondial

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

ROMÂNIA

2.2. Judeţ:

ILFOV

2.3. Localitate:

Sat Cernica, com. Cernica

2.5. Stradă, număr actuale:

Str. Decebal 169, (colț cu str. Traian), în centrul localității

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Proprietate primăria comuna Cernica

4. DATARE

4.3. Datare prin intervale de date:

1920 - 1945

6. DESCRIERE

6.1. Zona:

În centrul localității

6.3. Categoria de arhitectură:

Arhitectură de for public

6.3.1. Funcţiunea actuală:

Monument memorialistic

6.3.2. Funcţiunea anterioară:

Monument memorialistic

6.4. Descriere obiectiv individual:

Monumentul este aşezat într-un spaţiu verde, pe un soclu din beton sclivisit, placat pe planul orizontal cu marmură albă, având înălţimea de o treaptă. În cele patru colţuri sunt poziţionaţi stâlpişori ce ar fi trebuit să susţină lanţurile ce protejau monumentul şi care acum lipsesc.
Monumentul este format dintr-o bază ca o treaptă, placată cu marmură. Peste această bază se ridică o coloană care are o bază ca o prismă de secţiune dreptunghiulară, care la partea superioară are o profilatură. Pe feţele sale spre stradă şi lateral stânga - dreapta sunt înscrise numele eroilor căzuţi în luptă. Peste această bază se ridică coloana propriu-zisă, din marmură albă şi de secţiune dreptunghiulară. Pe faţa principală a coloanei, în mijloc, este sculptată o coroană din frunze de stejar, cu o panglică, iar în mijlocul coroanei este poziţionată o placă cu un înger în basorelief deasupra căruia scrie ,,Pace". În axul coroanei, sub ea, este sculptat un medalion oval cu însemnele armatei române - casca, sabia şi puşca. Sub medalion scrie:,,Poporul şi ţara recunoscătoare.
Acest monument sa ridicat prin subscripţie în memora şi glorificarea eroilor din Comuna Cernica Tânganu care au luptat şi perit în răsboiul 1916-1918 pentru întregirea neamului Românesc
Maioru Ştefan Popescu Cernica ".
La partea superioară coloana este decorată cu ogive gotice, rozete şi profile drepte. Coloana se încheie la partea sa superioară cu un fel de capitel cu profile şi antablament triunghiular, elemente preluate din limbajul arhitecturii clasice greceşti, iar în colţuri cu palmete. Această decoraţie se găseşte pe toate feţele coloanei.
Peste coloană este aşezată crucea care are muchiile profilate.
Deasupra este aşezată o cruce cu muchii profilate.

6.4.1. Plan:

Monumentul este amplasat într-un spațiu verde, pe un colț între două străzi, pe un soclu de plan pătrat.

6.4.2. Faţade:

Toate feţele monumentului au aceeaşi volumetrie, o bază, o coloană şi o cruce văzută frontal pe fata principală şi posterioară a monumentului şi lateralul crucii pe cele două feţe laterale ale monumentului.
Pe feţele bazei spre stradă şi lateral stânga - dreapta sunt înscrise numele eroilor căzuţi în luptă.
Pe faţa principală a coloanei, în mijloc, este sculptată o coroană din frunze de stejar, cu o panglică, iar în mijlocul coroanei este poziţionată o placă cu un înger în basorelief deasupra căruia scrie ,,Pace". În axul coroanei, sub ea, este sculptat un medalion oval cu însemnele armatei române - casca, sabia şi puşca. Sub medalion scrie : ,,Poporul şi ţara recunoscătoare
Acest monument sa ridicat prin subscripţie în memora şi glorificarea eroilor din Comuna Cernica Tânganu care au luptat şi perit în răsboiul 1916-1918 pentru întregirea neamului Românesc
Maioru Ştefan Popescu Cernica ".
La partea superioară a coloanei este sculptată o decoraţie cu ogive gotice, rozete şi profile drepte. Coloana se încheie la partea sa superioară cu un fel de capitel cu profile şi antablament triunghiular, elemente preluate din limbajul arhitecturii clasice greceşti, iar în colţuri cu palmete. Această decoraţie se găseşte pe toate feţele coloanei.
Pe celelalte trei feţe ale coloanei nu mai sunt înscrisuri.

6.5. Structură:

Pentru soclu beton placat cu plăci din marmură albă. Coloana din marmură albă, crucea din marmură albă.

6.6. Materiale de construcţie:

Beton, marmură albă.

6.7. Tehnici de construcţie:

Soclu beton placat cu marmură, coloana ci cruce din marmură sculptată.

6.9. Inscripţii:

,,Poporul şi ţara recunoscătoare
Acest monument sa ridicat prin subscripţie în memora şi glorificarea eroilor din Comuna Cernica Tânganu care au luptat şi perit în răsboiul 1916-1918 pentru întregirea neamului Românesc
Maioru Ştefan Popescu Cernica ".
Numele eroilor căzuţi în luptă.

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI

7. Starea generală de conservare:

Bună

7.3. Riscuri/ameninţări:

Poluarea, prezența traficului auto

9. NIVEL CLASARE

9.1. Grupa valorică A/ B:

Grupa valorică B

9.2. Categoria după natura obiectivului I II III IV:

III

9.3. Criterii de evaluare globală:

Val. Vechime = „ medie"
Val. arhitecturală = „medie",
Val. frecvenţă = „medie",
Val. memorială = „mare"

9.4. Data şi documentul protecţiei:

LMI 2015

10.INVENTARIERE

10.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

10.2.1. Nume:

Ionescu

10.2.2. Prenume:

Cristina

10.2.3. Calitatea acestuia:

Experți MC

10.3.1. Numărul documentului de clasare:

anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015.

10.3.2. Data ordinului de clasare:

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016

10.4. Data redactării fişei:

2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn