S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Monumentul eroilor căzuți în primul război mondial

Sat Afumați, com. Afumați

1. IDENTIFICARE

1.1. Cod LMI:

IF-III-m-B-15322

1.2. Categorie:

Arhitectură de for public

1.3. Denumire oficială:

Monumentul eroilor căzuți în primul război mondial

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

România

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

Sat Afumați, com. Afumați

2.4. Cod poştal:

077010

2.5. Stradă, număr actuale:

La intersecția sos. București – Urziceni (DN2) cu str. Găneasa (DJ100)

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Proprietate primăria comuna Afumați

4. DATARE

4.4. Datare precisă:

1932

5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.2. Autor:

Sculptor I. Iordăchescu

5.3 Comanditar:

Monumentul a fost ridicat la inițiativa unui comitet format din 23 de persoane

6. DESCRIERE

6.1. Zona:

La intersecția sos. București – Urziceni (DN2) cu str. Găneasa (DJ100), într-un mic parc situat adiacent scolii generale nr. 1

6.3. Categoria de arhitectură:

Arhitectură de for public

6.3.1. Funcţiunea actuală:

Monument memorialistic

6.3.2. Funcţiunea anterioară:

Monument memorialistic

6.4. Descriere obiectiv individual:

Monumentul este constituit dintr-un grup statuar. Elementul central este format dintr-o reprezentare alegorică a Victoriei, printr-o statuie cu siluetă feminină care sună dintr-o goarnă și ține în mâna dreaptă o cunună de lauri. Ea este așezată pe un piedestal în formă de trunchi de piramidă evazată la partea inferioară, cu o profilatură la partea superioară și cea inferioară. Acest piedestal are ca bază o prismă dreaptă, cu baza pătrată, care la rândul ei este flancată pe două laturi opuse de alte prisme, care generează pante ascendente către piedestal pe care se află amplasate, pe latura de NE un grup statuar, iar pe latura de SV se găsesc efecte militare.

6.4.1. Plan:

Amplasamentul se află în centrul comunei, într-un mic parc situat adiacent scolii generale nr. 1. Monumentul este orientat cu fața pe direcția NV. Soclul este un ansamblu de prisme drepte, cea centrală cu baza pătrată flancată pe direcțiile NE si SV de câte o prismă cu baza dreptunghiulară și cu pante ascendente spre prisma centrală. Ansamblul este așezat pe un șir de cinci trepte. Trunchiul de piramidă ce formează piedestalul statuii are, de asemenea, baza pătrată.

6.4.2. Faţade:

Latura NV - este paralelă cu sos. Bucureşti - Urziceni (DN2).
Pe latura trunchiului de piramidă se află înscris "IN AMINTIREA EROILOR DIN COMUNA AFUMATI CE SI-AU JERTFIT VIAŢA PENTRU INTREGIREA NEAMULUI 1916-1919".
La baza prismei laterale dreapta se află inscris numele autorului I. IORDĂCHESCU SCULPTOR pe al treilea rând se afla probabil înscris numele atelierului.
Latura NE - pe panta ascendentă a prismei de la bază se află un grup statuar format din patru soldaţi reprezentaţi într-o scenă de luptă. Braţul stâng al soldatului aflat la faţa monumentului indică textul inscripţiei de pe latura NV".
Latura de SE - deasupra bazei prismatice, în continuarea scenei de pe latura NE se află un vultur cu aripi deschise, pregătindu-se să-şi ia zborul. În spatele vulturului pare să fi fost o colonetă angajată cu motiv decorativ în torsadă, greu citibil din cauza deteriorării pietrei. Be prisma bazei se află înscris: "ACEST MONUMENT S-A RIDICAT IN ANUL 1932 DIN INITIATIVA URMATORULUI COMITET": este urmat de o listă de 23 de nume ce nu mai pot fi identificate în totalitate datorită degradărilor.
Latura de SV - pe baza prismatică se află poziţionate efecte militare însoţite de armamentul din dotarea soldatului: grenade, o sabie, o baionetă, toate aşezate pe un drapel de luptă.
Pe faţa piedestalului statuii se află înscrise numele subofiţerilor şi soldaţilor căzuţi in luptă

6.5. Structură:

beton armat placat cu piatră.

6.6. Materiale de construcţie:

Beton armat placat cu piatră, piatră pentru grupul statuar, bronz pentru statuie

6.7. Tehnici de construcţie:

Pentru soclu – turnarea betonului armat în cofraj și placarea cu placi de piatră;

Pentru grupul statuar – cioplire în piatră.

6.9. Inscripţii:

"IN AMINTIREA EROILOR DIN COMUNA AFUMATI CE SI-AU JERTFIT VIAŢA PENTRU INTREGIREA NEAMULUI 1916-1919".

"ACEST MONUMENT S-A RIDICAT IN ANUL 1932 DIN INITIATIVA URMATORULUI COMITET": este urmat de o listă de 23 de nume ce nu mai pot fi identificate în totalitate datorită degradărilor.

I. IORDĂCHESCU SCULPTOR pe al treilea rând se afla probabil înscris numele atelierului.

Numele eroilor căzuţi în luptă.

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI

7. Starea generală de conservare:

Relativ bună

7.3. Riscuri/ameninţări:

Poluarea, prezența traficului auto

8. DOCUMENTARE

9. NIVEL CLASARE

9.1. Grupa valorică A/ B:

Grupa valorică B

9.2. Categoria după natura obiectivului I II III IV:

III

9.3. Criterii de evaluare globală:

Val. Vechime = calificativ „ medie", construită în 1932
Val. arhitecturală = „medie",
Val. frecvenţă = „medie",
Val. memorială = „mare"

9.4. Data şi documentul protecţiei:

LMI / 2015, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016

9.5. Reglementări urbanistice:

Regulament general aferent PUG com. Afumaţi

10.INVENTARIERE

10.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

10.2.1. Nume:

Kovacs

10.2.2. Prenume:

Iosef

10.2.3. Calitatea acestuia:

Membru echipa proiect, AFCN 2016, Expert MC

10.4. Data redactării fişei:

august 2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn