S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Monumentul Eroilor morți pe câmpul de onoare

Sat Cornetu, com. Cornetu

1. IDENTIFICARE

1.1. Cod LMI:

Propunere clasare

1.2. Categorie:

Arhitectură de for public

1.3. Denumire oficială:

Monumentul Eroilor morți pe câmpul de onoare

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

România

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

Sat Cornetu, com. Cornetu

2.5. Stradă, număr actuale:

Șos. Alexandriei, în parc, în fața primăriei

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1. Stat:

România

3.1.1. Proprietate publică a statului:

Proprietate publică

4. DATARE

4.1. Epocă:

XX

5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.2. Autor:

Sculptor N. Miheli, București, Șerban Vodă 229

5.3 Comanditar:

Casa de citire din com. Cornetu, președinte Iuliu Valaori

6. DESCRIERE

6.1. Zona:

Monumentul este amplasat în parcul din fața noii Primării a comunei Cornetu

6.3. Categoria de arhitectură:

Arhitectură de for public

6.3.1. Funcţiunea actuală:

Monument memorialistic

6.3.2. Funcţiunea anterioară:

Monument memorialistic

6.4. Descriere obiectiv individual:

Monumentul este așezat în parcul din fața noii Primării a comunei Cornetu, pe o platformă din beton, de plan pătrat, amplasată într-un spațiu verde de formă octogonală în fața Primăriei comunei Cornetu. Monumentul este compus dintr-o bază cu două trepte din beton mozaicat, pe care stă o prismă de plan pătrat, din piatră buciardată văruită, peste care este așezat monumentul din marmură. Acesta este un obelisc de secțiune dreptunghiulară, cu un soclul din două trepte. Obeliscul are o retragere la aproximativ o treime din înălțimea sa, trecerea fiind făcută printr-o elegantă profilatură. La partea superioară obeliscul are un fel de capitel cu frontoane triunghiulare, palmete și ornamente florale. Peste acesta este așezat un vultur. Pe fața principală a obeliscului este sculptată o tânără femeie, așezată și cu un val pe cap care ține în mâna o carte pe care scrie "1916 – 1918 Cornetu". Lângă femeie, în spatele ei este o cruce. Deasupra sculpturii este scris iar pe soclul acestei sculpturi scrie: "PENTRU PATRIE. Așa ne-au învățat strămoșii noștri murind să ne apărăm moșia Strigăm în clipa morții trăiască totuși ROMÂNIA!!" Sub statuie este un profil ca un soclu pe care stă statuia pe care este scris: "Eroii morți pe câmpul de onoare" iar sub aceste, pe obelisc sunt înscrise numele eroilor căzuți în luptă.

6.4.1. Plan:

Monumentul este amplasat într-un spațiu verde octogonal, pe o platformă de plan pătrat din beton. Obeliscul este de secțiune dreptunghiulară.

6.4.2. Faţade:

Pe fațada principală, pe baza din piatră buciardată scrie "1916-1918". Tot pe această față este sculptată o tânără femeie, așezată și cu un val pe cap care ține în mâna o carte pe care scrie "1916 – 1918 Cornetu". Lângă femeie, în spatele ei este o cruce. Deasupra sculpturii este scris iar pe soclul acestei sculpturi scrie: "PENTRU PATRIE. Așa ne-au învățat strămoșii noștri murind să ne apărăm moșia Strigăm în clipa morții trăiască totuși ROMÂNIA!!" Sub statuie este un profil ca un soclu pe care stă statuia pe care este scris: "Eroii morți pe câmpul de onoare" iar sub aceste, pe obelisc sunt înscrise numele eroilor căzuți în luptă. Pe fațada laterală dreapta, pe primele segmente de jos ale obeliscului din marmură, sunt înscrise numele eroilor căzuți și regimentele din care făceau parte; ultimul înscris fiind autorul monumentului "Sculptor N. Miheli, București, Șerban Vodă 229". Pe fațada posterioară, pe segmentele de jos ale obeliscului din marmură, este înscris comanditarul: "Acest monument s-a ridicat prin Casa de citire din com. Cornet, cu obolul dat de sătenii acestei comuni și cu concursul membrilor de mai jos… Președinte de onoara Iuliu Valaori" apoi sunt gravate însemnele armatei – o cască, o sabie, o pușcă, iar în continuare sunt trecuți membrii Casei de citire din Cornetu. Pe fațada laterală stânga, pe primele segmente de jos ale obeliscului din marmură, sunt înscrise numele eroilor căzuți și regimentele din care făceau parte.

6.5. Structură:

Pentru soclu beton mozaicat. Obeliscul din marmură albă sculptată.

6.6. Materiale de construcţie:

Beton mozaicat, piatră buciardată, marmură albă.

6.7. Tehnici de construcţie:

Soclu beton mozaicat, obeliscul din marmură sculptată.

6.9. Inscripţii:

"PENTRU PATRIE. Așa ne-au învățat strămoșii noștri murind să ne apărăm moșia Strigăm în clipa morții trăiască totuși ROMÂNIA!!" "Eroii morți pe câmpul de onoare" "Și trei eroi necunoscuți morți în Comună cu ocazia luptelor pe Argeș.." 1916-1918 "Acest monument s-a ridicat prin Casa de citire din com. Cornet, cu obolul dat de sătenii acestei comuni și cu concursul membrilor de mai jos… Președinte de onoara Iuliu Valaori" și sunt trecuți membrii Casei de citire din Cornetu. Numele eroilor căzuți și regimentele din care făceau parte

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI

7. Starea generală de conservare:

Bună

7.3. Riscuri/ameninţări:

Poluarea, prezența traficului auto

8. DOCUMENTARE

9. NIVEL CLASARE

9.1. Grupa valorică A/ B:

Grupa valorică B

9.2. Categoria după natura obiectivului I II III IV:

III

9.3. Criterii de evaluare globală:

Val. Vechime = „ medie"
Val. arhitecturală = „medie",
Val. frecvenţă = „medie",
Val. memorială = „mare"

9.4. Data şi documentul protecţiei:

LMI 2015

10.INVENTARIERE

10.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

10.2.1. Nume:

Ionescu

10.2.2. Prenume:

Cristina

10.2.3. Calitatea acestuia:

Expert MC

10.3.1. Numărul documentului de clasare:

anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015.

10.3.2. Data ordinului de clasare:

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016

10.4. Data redactării fişei:

2016

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn