S5 Zoka Transports - шаблон joomla Форекс
Acasă

Cavou familia principelui Nicolae Bibescu

Sat Mogoșoaia, com. Mogoșoaia Ilfov

1. IDENTIFICARE

1.3. Denumire oficială:

Cavou familia principelui Nicolae Bibescu

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1. Stat:

România

2.2. Judeţ:

Ilfov

2.3. Localitate:

Sat Mogoșoaia, com. Mogoșoaia

2.5. Stradă, număr actuale:

În curtea Palatului Mogoșoaia

6. DOCUMENTARE

6.2. Descriere obiectiv individual:

Cavoul familiei principelui Nicolae Bibescu este amplasat în apropierea Bisericii Sf. Gheorghe, din incinta Palatului Mogoşoaia, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu din 1688. El adăposteşte mormintele beizadelei Nicolae Bibescu şi a soţiei sale născută Ney d᾿Elchingen. Din punct de vedere structural cavoul are o compoziţie simetrică faţă de intrarea în cavou, un pridvor deschis pe trei părţi, realizat din zidărie şi elemente din piatră şi adosat cavoului propriu-zis. Faţada principală a acestui pridvor este marcată de un arc în ogivă ce descarcă pe două coloane cu capiteluri compozite, cu frunze de acant, arc ce susţine un fronton triunghiular cu o cornişă profilată. Deasupra arcului este gravat "Familia Principelui Nicolae Bibescu". Pridvorul este acoperit de o mică boltă în ogivă. Uşa de intrare în cavou este flancată de alte două coloane, identice şi amplasate în spatele celorlalte două coloane de pe faţada principală pe care se descarcă un arc în ogivă, iar între aceste coloane, pe faţadele laterale sunt amplasate două parapete din piatră traforată. Pridvorul se închide pe peretele posterior cu un fronton triunghiular ca şi cel din faţadă. În spatele acestui fronton posterior este un plan înclinat din dale de piatră, care acoperă scara ce coboară în cavou. Acest acoperiş este flancat de două parapete din zidărie şi se opreşte la nivelul terasei ce acoperă cavoul. În dreapta pridvorului, pe peretele cavoului, se află aşezată pe o aglomerare de pietre, ca o stâncă, o carte deschisă din marmură albă, pe paginile căreia este înscris ˚ ˚Principele George Bibescu născut la Bucuresci la 14 martie 1834 fiul lui George Demetrie Bibescu Domnitor al Ţării Româneşci ales de popor pe viaţă şi al Zoei Mavrocordat, Principesă Basarab Brâncoveanu Elev al şcolii S. Cyr şi de Stat Major din Franţa 1856-1850 …..˚ din păcate textul nu se poate citi din cauza degradării marmurei.
Cavoul este acoperit cu o terasă pe care se accede prin două scări amplasate pe faţadele laterale ale cavoului, terasă care are o zonă înierbată şi o zonă acoperită cu dale din piatră pe care se află trei plăci funerare ale lui:
- „Mihai, Principe Basarab Brâncoveanu, locotenent aviator căzut la 22 de ani pe Valea Leurzei în 10 august 1943" , şi a fratelui său
- „George, Principe Basarab Brâncoveanu, sublocotenent aviator de rezervă, decorat cu Crucea de Aur a Virtuţii Aeronautice, căzut tot la 22 de ani în ziua de 19 august 1944". Cei iubiţi şi uniţi în viaţa lor / Nici la moarte nu s-au despărţit / Fost-au mai iuţi decât vulturi /Şi mai puternici decât lei / Au căzut ca cei viteji"
- Tot acolo are placa funerară şi "Layd Elisabeth Asquith, Princesă Bibescu, născută la Londra în 1898 şi decedată la Bucureşti la 6 aprilie 1945. My soul has gained the freedom of the night".
Tot în acest cavou sunt mormintele beizadelei Nicolae Bibescu, al soţiei sale născută Ney d᾿Elchingen, al fratelui său principele George Bibescu, al soţiei sale Marie Henriette Valentine, contesă de Caraman-Chimay.

7. INVENTARIERE

7.1. Instituţia în cadrul căreia sa redactat fişa:

Institutul Național al Patrimoniului

7.2.1. Nume:

Ionescu

7.2.2. Prenume:

Cristina

7.2.3. Calitatea acestuia:

Expert MC

7.4. Data redactării fişei:

2016
 

 

harta ilfov

Obiective comemorative și memoriale:

Monumente istorice:

afcn